(tôi sẽ nói vậy) mặc dù một số người bạn nói với tôi rằng nhà của tôi rộng hơn so với nhà của họ. Chà, như bạn đã biết ở Mexico, các kỳ nghỉ học diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8 (chính xác hơn là giữa tháng 8). Và mặc dù tôi đang học cấp ba và em gái tôi đang học cấp ba, nhưng cũng giống như anh trai tôi, những ngày nghỉ trùng nhau. Em gái tôi học khác trường với tôi, anh trai tôi cũng vậy, vì học trường đó (tôi cũng học nhưng tôi chỉ học cấp 2), mặc dù cả hai trường đều rất gần nhà tôi. Do tuổi của tôi, tôi đang trải qua tuổi dậy thì giống như anh trai tôi (tôi nghĩ) (tôi ghét thuật ngữ đó)