Tất cả điều này dường như bình thường đối với chúng tôi. Nhưng khi học khác trường đại học, chúng tôi bắt đầu nhớ nhau. Dần dần, sự ngưỡng mộ dành cho nhau bắt đầu lớn dần trong tim chúng tôi. Chẳng mấy chốc, sự lựa chọn của anh ấy cũng được đưa ra. Tuy nhiên, có vẻ như chỉ có người trên làm một cặp và gửi nó. Khi tôi tình cờ cầu hôn trước mặt họ hàng, họ đã cho tôi biết tên của chàng trai. Khi cô ấy nói tên của cô ấy, tên của Rahul là điều duy nhất tôi bắt đầu yêu thích trong trái tim mình. Ngày hôm sau, Rahul và bố mẹ anh đến nhà tôi gặp tôi. Tôi gặp Rahul lần đầu tiên sau một thời gian dài, vì vậy tôi đã nhìn chằm chằm vào anh ấy.