tôi nghĩ, cô ấy thực sự quan tâm đến những gì đang xảy ra với tôi và nó đang di chuyển. Trong mọi trường hợp, những gì anh ấy không còn nói bằng lời nữa là nói chúng với tôi bằng cách chạm tay vào mặt tôi. Trong một khoảnh khắc mà tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, lần đầu tiên tôi nhận thấy cô ấy tập trung, nghiêm túc và với những tiếng thì thầm nhỏ, cô ấy cho thấy rằng cô ấy đang lắng nghe và thúc giục tôi tiếp tục. Sau đó tôi kể cho anh ấy nghe về đêm Pipo bước vào giường của tôi, Tôi đã cảm thấy sự hiện diện của sự nam tính của anh ấy giữa hai mông tôi như thế nào.