và tôi đã có anh ấy trước mặt mình, chỉ cách vài mét……. Tôi làm nhân viên bán hàng cho một công ty ở La Coruña, và chúng tôi sống ở một căn hộ ở trung tâm thành phố. Mấy tháng nay, con trai tôi cảm thấy hơi lạ, lúc đầu tôi cho rằng đó là do sự thay đổi của tuổi mới lớn, nhưng sau khi quan sát cháu, tôi nghi ngờ rằng vấn đề đã đi sâu hơn. Theo kết quả quan sát của tôi đối với hành vi của anh ấy, tôi đã suy luận rằng anh ấy cảm thấy bị tôi hấp dẫn về thể chất, vì anh ấy không ngừng quan sát tôi, đặc biệt là khi tôi mặc quần áo gợi cảm hơn bình thường một chút.