cho đến khi tôi nhìn thấy một chiếc túi khác bên trong chiếc túi đầu tiên. Ôi thật ngạc nhiên, bên trong tôi tìm thấy một dương vật giả cỡ gia đình. Nó to một cách ấn tượng. Tôi nghe thấy một tiếng động, tôi để mọi thứ vào vị trí của nó và rời khỏi phòng tắm với sự bất hạnh hay đúng hơn là sự may mắn khi tìm thấy Mari ở cửa với chiếc phong bì trên tay. Bạn đang xem ảnh của tôi phải không? Anh ấy nói với tôi với một giọng tinh nghịch rằng không xong, đặc biệt là không xin phép. Làm thế nào chúng ta sẽ khắc phục điều này? Nếu bạn ít nhất có thể làm cho tôi tận hưởng bản thân mình,