Nhìn thời gian, đã gần 5 giờ sáng. Sau giấc ngủ của dì cũng đã mở ra, dì trần truồng đi ra ngoài. Sau khi tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm bên ngoài, cô đi về phòng của mình. Tôi cũng vào nhà vệ sinh để tắm rửa sạch sẽ. Từ nhà vệ sinh đến phòng của dì. Không có dì. những đứa con của anh ấy đang ngủ. Sau đó, tôi đi ra ngoài và thấy dì tôi đang cho gia súc ăn và dọn dẹp. Thấy vậy, tôi trở về phòng. Dì mất nhiều thời gian để làm tất cả công việc. Vì vậy, nó lại xuất hiện. Dì đã ở chuồng thú bên trong. Tôi cũng đến đó. Mặt khác, dì đang cúi xuống và dọn dẹp. Cặp mông rộng của dì nhô ra ngoài.