anh cởi quần lót ra rồi nằm xuống bảo cô đưa lưỡi vào chỗ đó nói : Sau một lúc, cô nắm lấy cặc của Ngọc và giật anh ta ra cho đến khi anh ta kết thúc. Ngọc đã tuyệt vọng khi anh ấy nói với tôi điều này, nhưng tôi không tin anh ấy, tôi nói với anh ấy rằng anh ấy là một kẻ nói dối và rằng anh ấy đang làm tôi thấy hứng thú và rằng tôi không nên phát minh ra nhiều thứ nữa bởi vì tôi sẽ không tin anh ấy. Thế là chiều hôm đó anh đề nghị tôi gặp anh ở nhà, không để mẹ tôi phát hiện và tôi trốn trong cái lán nhỏ mà bà dựng ngoài hiên có cửa sổ nhìn ra cửa sổ phòng khách nhà bà để xem tôi làm gì.