Bây giờ, với bao nhiêu công việc đang diễn ra trong hôn nhân, tất cả mọi người đều làm việc của mình. Những ngày đó đã trôi qua. Rồi đến ngày cưới. Cô ấy trông thật xinh đẹp vào ngày hôm đó. Tôi giễu cợt anh ta và nói – hôm nay anh sẽ giết bao nhiêu người? Anh ta cũng nhanh chóng nói – Tôi không biết là bao nhiêu, nhưng chắc chắn bạn có ý định giết người. Một lúc sau, người chú đến và nói, “Pinky và Nishta đã đến phòng khách, vậy hãy dẫn Rinki đi cùng.” Mặt khác, nếu bạn có thời gian, hãy mang theo giấy tờ và tiền này, và xử lý một số loại thị trường.