Bây giờ tôi đã nói – hãy nói tình nhân của tôi … thứ tự bây giờ là gì. Vì con cặc đã cương cứng nên đút vào bên trong. Anh ấy nói – vâng, tôi sẽ lấy… Trước tiên, tôi phải đi vệ sinh. Tôi đã ngã hai lần, vì vậy tôi đến sau khi đi tiểu. Tôi nói – ok, nhưng nhanh lên…và đừng rửa…tôi sẽ rửa. Cô bật cười, lắc mông rời khỏi phòng đi vào phòng tắm. Cô ấy quay lại ngay và nói: “Bạn đã nói với tôi qua điện thoại, bạn không muốn uống nước tiểu của tôi sao?” Tôi nói – vâng tôi định nói điều đó. Nhưng nó đã dừng lại. Cô ấy nói – vậy thì tại sao tôi phải đi vệ sinh … Tôi đi tiểu vào miệng bạn.