Một lúc sau, điện thoại của Didi cũng đến. Cô ấy nói – bạn đang làm gì vậy? Tôi nói – Tôi chỉ nhớ bạn. Tôi đang trong tình trạng say. Cô ấy nói – tại sao anh nhớ em? Tôi nói – trước tiên hãy nói cho tôi biết tại sao hôm nay bạn lại gọi cho tôi như thế này. Điện thoại của bạn chưa bao giờ đến trường đại học như thế này trước đây. Cô ấy nói – chỉ làm nó như thế này. Sau đó, anh ta bỏ học đại học. Tôi vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Tôi đã sử dụng thuốc nhỏ mắt để làm sạch mắt của tôi. Tôi say và mắt đỏ hoe. Didi nói – Bạn là gì với bạn gái của bạn?