cho đến khi tôi thấy dì tôi hôn rất lâu với Juan, người không ngừng sờ soạng ngực dì. Juan đã luôn khoe khoang về kinh nghiệm của mình với các cô gái và bây giờ dường như rõ ràng là anh ấy đã có nó. Dì tôi lại mất. -Bây giờ cô sẽ cởi quần lót của cô.- -Không! Không phải thế!.- -Thôi!.- Tôi động viên cô ấy. -Đi nào!.- em họ tôi vừa động viên cô vừaanh vuốt ve ngực cô và hôn cổ cô, những nụ hôn ngắn, nhỏ và lặp đi lặp lại. -Cho tôi một phát nữa.- Dì tôi say và sừng. Juan buộc cô phải đưa mặt cho anh ta và họ lại hòa vào nhau thành một chướng ngại vật sâu, dẫn đến việc sờ soạng bộ ngực. -Lấy!