mà chúng tôi chưa có dịp nhắc lại, nhưng mỗi khi có dịp, chúng tôi vào nhà tắm hay gì đó để thổi kèn cho nhau hoặc giật người khác. Như thường lệ. Tôi đã từng chơi với bạn bè của tôi ở quảng trường đó. Tất cả chúng tôi đều cười, chạy, nói những điều ngắn gọn đặc trưng cho lứa tuổi của chúng tôi. Anh ấy 15 tuổi trong những ngày đó. Cô ấy là người lớn tuổi nhất trong số tất cả bạn bè của tôi. Chúng tôi đã biết nhau trong vài năm. Một ngày nọ, một trong số họ không có ở đó. Điêu gi se xảy ra? Tôi đến nhà cô ấy để tìm cô ấy. Cha cô ấy ra ngoài và nói với tôi rằng cô ấy đã rời thành phố