Thấy anh đàng hoàng, tôi đem lòng yêu anh. Anh nói sắp đến sinh nhật anh. Vào ngày sinh nhật của Asif, không có ai ở nhà. Tôi đang đi học. Ở đó tôi đã gặp Asif. Asif bảo tôi lên giường ngủ. Khi được hỏi tại sao, Asif nói hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Tôi quên mất rằng mình đã chúc mừng sinh nhật Asif và đồng ý ở giường tầng trên. Tôi hỏi – nhưng chúng ta sẽ đi đâu? Anh nói – đến nhà anh đi, không có ai ở nhà đâu! Lúc đầu tôi nói không, sau đó tôi đồng ý. Tôi cũng phải có mặt lúc 4 giờ chiều bấm vào nhà. Rồi anh đi mua quà cho tôi. Tôi đã nói – sinh nhật là của bạn không phải của tôi! Anh ấy nói – nó chỉ là một thứ cho dù nó là của bạn hay của tôi.