Đồng thời, Mai hét lên, cảm thấy thích thú với những cú sút mani của người Pakistan. Sau khi hoàn thành khóa Huấn luyện tại PERHEBAT, tôi tiếp tục khởi nghiệp với quy mô nhỏ và đơn giản tại Sungai Buloh, mở một cửa hàng làm khung và cửa nhôm kính; cũng như các công việc liên quan đến thủy tinh và gang. Được trang bị tiền từ tài khoản tiết kiệm và một ít tiết kiệm từ ASB, tôi quyết tâm bắt đầu kinh doanh vì tôi không còn muốn có chủ sau 23 năm phục vụ trong lực lượng quân sự Kor JLJ. Cảm ơn Chúa, công việc kinh doanh của tôi đang tiến triển vì ở thung lũng Klang luôn có những người làm hoặc tùy chỉnh nhà cửa. Tôi có đưa chị dâu vào làm giúp việc cùng vì lúc đó chị mới nhận BHXH tại ngân hàng trên địa bàn và đang tìm việc mới.