vốn đã được giáo dục tốt về những thú vui xác thịt, bắt đầu thay thịt những người họ hàng nhão nhoét của mình bằng những người khác trẻ trung, cứng rắn và kiên định hơn, và khi anh ấy cuối cùng đã hoàn thành việc học của mình, với công việc đầu tiên của anh ấy được cung cấp và với một người bạn gái đã chính thức hứa hôn, cuối cùng anh ấy đã nói lời tạm biệt với các dì. Chà, những gì tôi sắp kể cho bạn nghe, là những sự kiện mà tôi đã trải qua trong đời từ năm 15 tuổi. Tôi không nghĩ mình là người duy nhất có sức hút này, tôi nghĩ rằng nhiều người đọc câu chuyện này cũng sẽ ở trong tình trạng giống như tôi.