Tôi đã cố gắng chịu đựng cơn đau. Sau đó Sumit từ từ bắt đầu đẩy âm hộ của tôi. Tôi rất đau trong 5 phút, nhưng sau đó tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Bây giờ Sumit tăng tốc và tôi bắt đầu đụ, tôi cũng bắt đầu hôn lên môi và đôi khi là cổ của anh ấy. tôi đã say Sumit cũng hăng hái thọc sâu con cặc của mình vào âm hộ của tôi. Sau đó, anh ấy bắt đầu tát âm hộ của tôi một cách nhanh chóng trong khi bóp núm vú của tôi. Tôi bắt đầu mất cảm giác. Tôi nắm lấy vai anh ấy và bắt đầu hôn anh ấy. aa aa .. hh… hahhhhhh… aaaaaa… oh, oh… oh… Tôi đã tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất.