Không lâu sau, tôi bắt đầu uống Mamiji Lips. Mamiji cũng hiểu rằng không có ích gì khi nổi cơn tam bành. Lúc đó, Mamiji nói – Nghe này, Rohit, nếu có ai nhìn thấy ở đây, tôi sẽ bị xúc phạm rất nhiều. I-Vâng Dì, tôi đã sẵn sàng để làm điều đó trong lĩnh vực này, nhưng cô phải bú cặc của tôi. Mami, tôi không hút thuốc. Tôi thậm chí chưa bao giờ hút thuốc cho chú của bạn. I-Nếu tôi không bú cặc của Mamaji? Lần đầu tiên trong đời tôi phải làm một điều gì đó. Cô ấy nói – không, tôi sẽ không hút thuốc. Tôi không thích tất cả những điều này. Đây là một công việc rất bẩn thỉu!